Resolved Splits OT2010_Kasten v. Saint-Gobain Performance Plastics